Wyniki konkursu ofert na zakup systemu informatycznego

Wyniki konkursu ofert na zakup systemu informatycznego w związku z realizacją projektu: „Wdrożenie i optymalizacja procesów biznesowych oraz udoskonalenie świadczenia e-usługi Wirtualnej Strefy Relaksu”.

Informujemy, że w wyniku analizy dostarczonych ofert najwyżej oceniono ofertę firmy:
Mindseater spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Podmioty, które złożyły ofertę mogą złożyć wniosek o udostępnienie protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wybranego Wykonawcę do podpisania umowy.