Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i Usługi „UNIQUE” działającej pod adresem http://www.chill-in.pl.

1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Operator — Agnieszka Adamska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”UNIQUE” Agnieszka Adamska z siedzibą w Poznaniu ul. Stanisława Małachowskiego 6 lok.31, 61-129 Poznań, posiadającą nr REGON 302273715, NIP 7651568745, adres poczty elektronicznej kontakt@chill-in.pl.

Dane przetwarzane będą w celu realizacji usługi „UNIQUE”, w tym w celu dokonania skutecznej rejestracji oraz umożliwienia pełnego wykorzystania funkcjonalności Usługi. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nie podanie danych jest wskazanych przez Operatora w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwia dokonanie rejestracji.

Operator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2. Pliki "cookies"

„Cookies” są małymi plikami, wykorzystywanymi jako znaki identyfikacyjne. Operator jako administrator serwisu wysyła ciasteczka przez stronę www.chill-in.pl i zapisuje je na dysku twardym użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej. Operator używa dwóch rodzajów cookies:

  1. krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
  2. długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania. W żadnym z ww. przypadków nie są pobierane żadne dane osobowe ani informacje poufne użytkownika.

Celem korzystania z „cookies” jest:

  1. Poprawna konfiguracja Serwisu polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika, rozpoznania jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętania wybranych ustawień;
  2. Uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji;
  3. Zapewnienie pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz możliwości korzystania z wszelkich elementów Usługi opisanych w § 6 Regulaminu;
  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Operator nie stosuje „cookies” bez zgody użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z serwisu chill-in.pl, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.

Stosowanie przez Operatora „cookies” nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.