Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

"UNIQUE" Agnieszka Adamska
ul. Stefana Czarnieckiego 4 C/3
61-538 Poznań
NIP: 7651568745
Poznań, dnia 24.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie i optymalizacja procesów biznesowych oraz udoskonalenie świadczenia e-usługi Wirtualnej Strefy Relaksu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma "UNIQUE" Agnieszka Adamska działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu przedstawionych w załączniku.