Informacje o projekcie

Wnioskodawca realizuje projekt pn. „Wdrożenie i optymalizacja procesów biznesowych oraz udoskonalenie świadczenia e-usługi Wirtualnej Strefy Relaksu” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

Celem projektu jest ulepszenie istniejącego procesu biznesowego oraz wdrożenie nowych poprzez wprowadzenie rozwiązania wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne, co pozwoli firmie osiągnąć istotna przewagę konkurencyjną i rozwijać się w długim horyzoncie czasowym, a także, rozszerzyć działalność na rynek włoski.

Planowane efekty: udoskonalenie e-usługi, która będzie wielomodułowa, w pełni zintegrowana informatycznie, zautomatyzowana i usprawniająca prowadzona przez Wnioskodawcę działalność. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewni pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych pomiędzy klientami, a Wnioskodawcą. Całkowita wartość projektu wynosi 1 121 760,00 PLN, w tym dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 410 850,00 PLN.